دکتر شعیب بهمن در گفتگو با شبکه خبر: تحولات میدانی در شمال سوریه

شعیب بهمن در گفتگو با شبکه خبر به بررسی تحولات میدانی در شمال سوریه پرداخت. در این برنامه موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفتند: ـ نقش آمریکا در بروز جنگ در شمال سوریه ـ احتمال مبدل شدن سوریه به باتلاق اردوغان ـ تاثیر حضور ارتش سوریه بر معادلات میدانی و صحنه نبرد تماشا در آپارات