واکاوی اهداف «پوتین» از برگزاری همه پرسی قانون اساسی روسیه در شبکه سحر

واکاوی اهداف پوتین از تغییر قانون اساسی و آینده سیاسی و جایگاه او در نزد افکار عمومی پس از تغییر قانون اساسی در برنامه «میزگرد سیاسی» (کمپاس) پنج شنبه ۵ تیر ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران از کانال آذری شبکه سحر بررسی می شود. به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، امکان […]