اصلاحات به سبک پوتین؛ تداوم دموکراسی نخبه گرای روسی

دکتر شعیب بهمن

فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال بیستم شماره ۴ (پیاپی ۸۰، زمستان ۱۳۹۸)، صص ۹۱ -۱۱۲
سیاست و حکومت در روسیه به عنوان کشوری دارای ریشه‌ها و سنت‌های قوی تاریخی، پیچیدگی‌های زیادی دارد. اگر چه روسیه در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای نخستین بار از یک نظام سیاسی دموکراتیک برخوردار شد، اما رویه‌های حاکم بر این کشور تفاوت‌های زیادی با برداشت‌های عام از دموکراسی دارد. به خصوص حضور درازمدت ولادیمیر پوتین در عرصه قدرت و جایگاهی که وی در روسیه معاصر به دست آورده، نگاه‌ها را به آینده سیاسی این کشور معطوف کرده است.
با توجه به اهمیت انجام اصلاحات در قانون اساسی روسیه و همچنین سناریوهای مختلفی که برای آینده سیاسی ولادیمیر پوتین و سرنوشت قدرت در این کشور محتمل است، نوشتار حاضر در پی بررسی اهداف و پیامدهای تغییرات آینده در روسیه است. بر این اساس با استفاده از چارچوب نظری دموکراسی نخبه‌گرا به بررسی تحولات سیاسی روسیه با تاکید بر اصلاحات قانون اساسی و آینده سیاسی ولادیمیر پوتین پرداخته می‌شود.

کلید واژگان: روسیه، ولادیمیر پوتین، دموکراسی نخبه​​ گرا، اصلاحات، قانون اساسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

*