سرقت علمی چیست و چه مصادیقی دارد؟

در این ویدئوی کوتاه با چند مصداق سرقت علمی آشنا شوید.


از ویدئوهای مرتبط به کارگاه مقاله نویسی علمی

دیدگاهتان را بنویسید

*