شعیب بهمن در گفتگو با شبکه سحر بوسنیایی: عاقبت بلندپروازی های منطقه ای اردوغان

شعیب بهمن در گفتگو با شبکه سحر بوسنیایی به بررسی ابعاد و زوایای عاقبت بلندپروازی های منطقه ای اردوغان پرداخت. 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

*