مقالات در فصل‌نامه‌های علمی

ـ مقالات ISI:

 1. The Role of Energy in Expansion of Russia-Turkey Relations, Advances in Environmental Biology (AENSI Journals), No. 8(6) Special 2014, Pages: 2090-2100,
 2. The Role of Energy in Developing Relationsbetween Turkey and Russia, Journal of   Central Eurasian Studies, Volume 5 , Number 11; Fall 2012-Winter 2013,

 

 

ـ مقالات علمی ـ پژوهشی:

 1. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، مقاله 1، صص 9-35
 2. الگوی اثربخش اسلامی ایرانی پیشرفت در جهان اسلام، فصلنامه قبسات، شماره 88، تابستان 1397، صص 67-88
 3. بررسی تطبیقی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه با تاكید بر عدالت، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره 19، زمستان 1396، صص 23-42
 4. جایگاه عدالت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی لیبرالی توسعه با تاكید بر آراء امام خامنه ای مدظله، مجله پژوهش های سیاست اسلامی، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صص 137-161
 5. ضرورت های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، شماره 19، زمستان 1395، صص 107-129
 6. حوادث بدخشان؛ ریشه ها و پیامدها، فصلنامه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، شماره 79، پاییز 1391، صص 25-48
 7. نقش انرژی در توسعه روابط روسیه و تركیه، نشریه مطالعات اوراسیای مركزی، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، ص 1
 8. روسیه و بهار عربی؛ چالش ها و پیامدها، فصلنامه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، شماره 77، بهار 1391، صص 25-53
 9. گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، شماره 75، پاییز 1390، ص 1
 10. روسیه و خاورمیانه جدید، راهبردها و چالش ها، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره 17، زمستان 1390، صص 33-64
 11. نقش مدرسه در بازتولید نظام سیاسی ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 11، بهار 1390، ص1
 12. نظامی گری و چشم انداز امنیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، شماره 73، بهار 1390، ص 1
 13. پراگماتیسم و سیاست: بررسی و قند پراگماتیسم در قلمرو سیاست و حكومت، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره 5، زمستان 1389، ص 89
 14. جمهوری اسلامی ایران و آسیای مركزی؛ ظرفیت های همكاری و همگرایی منطقه ای، فصلنامه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، شماره 71، پاییز 1389، ص 17
 15. بررسی چالش ها و موانع منطقه گرایی در آسیای مركزی، فصلنامه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، شماره 69، بهار 1389، ص 89

 

ـ مقالات علمی ـ ترویجی:

 1. زمينه ها و پيامدهاي حضور داعش در آسياي مركزي، فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، شماره 75، پاييز 1397، صص 41-67
 2. شانگهاي، دلايل تاخير در عضويت ايران، فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، شماره 74، تابستان 1397، ص 159
 3. تاثیر اقتدار منطقه ای ایران بر مدیریت حضور روسیه در سوریه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 72، زمستان 1396، ص 91
 4. روسیه و نقش آفرینی منطقه ای؛ تعارض رابطه با تهران و تل آویو، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 70، تابستان 1396، ص 31
 5. نقش نیروی قدس در حل بحران های غرب آسیا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 69، بهار 1396، ص 5
 6. امكان و امتناع شكل گیری روابط راهبردی میان ایران و روسیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 68، زمستان 1395، ص 115
 7. نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 67، پاییز 1395، ص 75
 8. تاثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و تركیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 66، تابستان 1395، ص 133
 9. علل، ابعاد و پیامدهای جنگ چهار روزه قره باغ، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 65، بهار 1395، ص 97
 10. روسیه و عربستان؛ تقابل منافع و چالش ها، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 64، زمستان 1394، ص 81
 11. دیباچه ای بر دیپلماسی نهضتی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 63، پاییز 1394، ص 69
 12. تاثیر بحران اوكراین بر روابط روسیه و امریكا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 61، بهار 1394، ص 43
 13. رویكرد روسیه به تهاجم نظامی عربستان علیه یمن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 60، زمستان 1393، ص 5
 14. نقش امریكا در همگرایی و واگرایی ایران و روسیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 58، تابستان 1393، ص 143
 15. چالش های و پیامدهای بحران سوریه بر وضعیت امنیتی اوراسیا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 56، زمستان 1392، ص 137
 16. بازخوانی سیاست های خاورمیانه ای روسیه پس از تحولات انقلابی منطقه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 53، سال سیزدهم، بهار 1392؛
 17. چشم انداز حل و فصل مسئله کردی در ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 54، سال سیزدهم، تابستان 1392؛
 18. جمهوری اسلامی ایران؛ کانون ژئوپلتیک تشیع در جهان، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 52، سال سیزدهم، زمستان 1391؛
 19. تاثیر مناقشه قره‌باغ بر روابط ایران و آذربایجان، فصلنامه آران، سال دهم، شماره 28 و 29، پاییز و زمستان 1390
 20. روسیه و همکاری های امنیتی چند جانبه، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال دوم، شماره 5، زمستان 1389
 21. نقش انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا، فصلنامه آسیای مركزی و قفقاز، شماره 65، بهار 1388؛
 22. روسیه و اتحادیه اروپا؛ تقابل واقع‌گرایی و لیبرالیسم، فصلنامه آسیای مركزی و قفقاز، شماره 67، پاییز 1388؛
 23. هژمو‌ن‌گرایی منطقه‌ای و منافع ملی در سیاست خارجی ایران، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال اول، شماره اول، اسفند 1388؛