مقالات در فصل‌نامه‌های علمی

مقالات در فصل‌نامه‌های علمی

ـ مقالات ISI:

 1. The Role of Energy in Expansion of Russia-Turkey Relations, Advances in Environmental Biology (AENSI Journals), No. 8(6) Special 2014, Pages: 2090-2100,
 2. The Role of Energy in Developing Relationsbetween Turkey and Russia, Journal of   Central Eurasian Studies, Volume 5 , Number 11; Fall 2012-Winter 2013,

 

 

ـ مقالات علمی ـ پژوهشی:

 1. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، مقاله ۱، صص ۹-۳۵
 2. الگوی اثربخش اسلامی ایرانی پیشرفت در جهان اسلام، فصلنامه قبسات، شماره ۸۸، تابستان ۱۳۹۷، صص ۶۷-۸۸
 3. بررسی تطبیقی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه با تاکید بر عدالت، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۶، صص ۲۳-۴۲
 4. جایگاه عدالت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی لیبرالی توسعه با تاکید بر آراء امام خامنه ای مدظله، مجله پژوهش های سیاست اسلامی، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، صص ۱۳۷-۱۶۱
 5. ضرورت های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۵، صص ۱۰۷-۱۲۹
 6. حوادث بدخشان؛ ریشه ها و پیامدها، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۷۹، پاییز ۱۳۹۱، صص ۲۵-۴۸
 7. نقش انرژی در توسعه روابط روسیه و ترکیه، نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ص ۱
 8. روسیه و بهار عربی؛ چالش ها و پیامدها، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۷۷، بهار ۱۳۹۱، صص ۲۵-۵۳
 9. گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۷۵، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱
 10. روسیه و خاورمیانه جدید، راهبردها و چالش ها، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۰، صص ۳۳-۶۴
 11. نقش مدرسه در بازتولید نظام سیاسی ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۰، ص۱
 12. نظامی گری و چشم انداز امنیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۰، ص ۱
 13. پراگماتیسم و سیاست: بررسی و قند پراگماتیسم در قلمرو سیاست و حکومت، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۹، ص ۸۹
 14. جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی؛ ظرفیت های همکاری و همگرایی منطقه ای، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۷۱، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۷
 15. بررسی چالش ها و موانع منطقه گرایی در آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۶۹، بهار ۱۳۸۹، ص ۸۹

 

ـ مقالات علمی ـ ترویجی:

 1. زمینه ها و پیامدهای حضور داعش در آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۷۵، پاییز ۱۳۹۷، صص ۴۱-۶۷
 2. شانگهای، دلایل تاخیر در عضویت ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۷، ص ۱۵۹
 3. تاثیر اقتدار منطقه ای ایران بر مدیریت حضور روسیه در سوریه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۷۲، زمستان ۱۳۹۶، ص ۹۱
 4. روسیه و نقش آفرینی منطقه ای؛ تعارض رابطه با تهران و تل آویو، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۶، ص ۳۱
 5. نقش نیروی قدس در حل بحران های غرب آسیا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۹، بهار ۱۳۹۶، ص ۵
 6. امکان و امتناع شکل گیری روابط راهبردی میان ایران و روسیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۸، زمستان ۱۳۹۵، ص ۱۱۵
 7. نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۷، پاییز ۱۳۹۵، ص ۷۵
 8. تاثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۵، ص ۱۳۳
 9. علل، ابعاد و پیامدهای جنگ چهار روزه قره باغ، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۵، بهار ۱۳۹۵، ص ۹۷
 10. روسیه و عربستان؛ تقابل منافع و چالش ها، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۴، زمستان ۱۳۹۴، ص ۸۱
 11. دیباچه ای بر دیپلماسی نهضتی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۴، ص ۶۹
 12. تاثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و امریکا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۱، بهار ۱۳۹۴، ص ۴۳
 13. رویکرد روسیه به تهاجم نظامی عربستان علیه یمن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۳، ص ۵
 14. نقش امریکا در همگرایی و واگرایی ایران و روسیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۹۳، ص ۱۴۳
 15. چالش های و پیامدهای بحران سوریه بر وضعیت امنیتی اوراسیا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۹۲، ص ۱۳۷
 16. بازخوانی سیاست های خاورمیانه ای روسیه پس از تحولات انقلابی منطقه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۳، سال سیزدهم، بهار ۱۳۹۲؛
 17. چشم انداز حل و فصل مسئله کردی در ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۴، سال سیزدهم، تابستان ۱۳۹۲؛
 18. جمهوری اسلامی ایران؛ کانون ژئوپلتیک تشیع در جهان، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۲، سال سیزدهم، زمستان ۱۳۹۱؛
 19. تاثیر مناقشه قره‌باغ بر روابط ایران و آذربایجان، فصلنامه آران، سال دهم، شماره ۲۸ و ۲۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 20. روسیه و همکاری های امنیتی چند جانبه، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال دوم، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۹
 21. نقش انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۶۵، بهار ۱۳۸۸؛
 22. روسیه و اتحادیه اروپا؛ تقابل واقع‌گرایی و لیبرالیسم، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۶۷، پاییز ۱۳۸۸؛
 23. هژمو‌ن‌گرایی منطقه‌ای و منافع ملی در سیاست خارجی ایران، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال اول، شماره اول، اسفند ۱۳۸۸؛