مقالات در ماهنامه ها و هفته نامه ها

مقالات در ماهنامه ها و هفته نامه ها

 

ــ دوماهنامه «تحولات ایران و اوراسیا»:

 1. ترکمنستان پس از ترکمن‌باشی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۱۵، آذر ۱۳۸۵
  ۲٫ جهانی شدن اقتصاد آسیای مرکزی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۱۷، اسفند ۱۳۸۵
 2. اقتصاد آسیای مرکزی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۱۹، ۱۳۸۶
 3. شرق و غرب در سیاست خارجی روسیه، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۲۰، شهریور و مهر ۱۳۸۷
  ۵٫ سامانه دفاع موشکی؛ تقابل نوین روسیه و آمریکا، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۲۱، آذر و دی ۱۳۸۷             
  ۶٫ رویکردهای موجود در روابط ایران و روسیه و تاثیر آن بر فضای جهانی انرژی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۲۲ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸ 
 4. یوری اورلوف، سیاست خارجی آمریکا؛ حیله خلع سلاح، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، مترجم: شعیب بهمن، شماره ۲۳، خرداد و تیر ۱۳۸۸
  ۸٫ سپتامبر آمریکایی و آسیای مرکزی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۲۴، مرداد و شهریور ۱۳۸۸
 5. نگاهی به روابط فرهنگی ایران و قزاقستان، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۲۶، آذر و دی ۱۳۸۸

۱۰ اوکراین؛ از انقلاب نارنجی تا پیروزی آبی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۲۷، بهمن و اسفند ۱۳۸۸      

 1. قرقیزستان؛ باغ لاله های پرپر، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۲۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹
  ۱۲٫ چالش ها و راهبردهای امنیتی ایران در قفقاز، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره ۳۲، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰
 2. آذربایجان و ترکیه؛ تقویت همکاری در جغرافیای مناقشه، دو ماهنامه ایراس، شماره ۳۸، ۱۳۹۱

         

ــ ماهنامه «دیپلماسی انرژی»:

آیا اتحادیه اوراسیا معادلات جهانی انرژی را تغییر می دهد؟، ماهنامه دیپلماسی انرژی، سال اول، شماره ۵، اسفند ۱۳۹۴

 

ــ ماهنامه «خلیج فارس و امنیت»:

 1. آذربایجان؛ نظامی‌گری در خزر و امنیت ملی ایران، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۰۹، شهریور ۱۳۸۹
 2. رویکردها و مسائل اساسی در روابط ایران و روسیه، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۱۰، مهر ۱۳۸۹
 3. بررسی راهبرد استقرار سپرهای موشکی در مجاورت ایران، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۱۲-۱۱۱، آبان و آذر ۱۳۸۹
 4. جایگاه روسیه در بازار تسلیحات و جنگ‌افزار، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۱۳، دی ۱۳۸۹
 5. بررسی عناصر واقع‌گرایانه در رهنامه های نظامی روسیه، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۱۴، بهمن ۱۳۸۹
 6. نگاهی امنیت‌محور به حضور قدرت‌های خارجی در آسیای مرکزی، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۱۶-۱۱۵، اسفند ۱۳۸۹ و فروردین ۱۳۹۰
 7. روسیه و ناتو؛ چالش های دفاع موشکی، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۱۸، خرداد ۱۳۹۰
 8. بهار عربی، زمستان روسی، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۲۱، شهریور ۱۳۹۰
 9. سیاست های نظامی کشورهای ساحلی خزر، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۲۴، آذر ۱۳۹۰
 10. روسیه و سوریه، مقاومت در یک جبهه، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره ۱۲۵

 

ــ ماهنامه اطلاعات راهبردی

 1. نظامی‌سازی دریای خزر، سال نهم، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره ۹۹، مرداد ۱۳۹۰
 2. جایگاه ایران در معادلات امنیتی قفقاز، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره۱۰۴، دی ۱۳۹۰

 

 

ـ مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر

 1. بازیگران بحران اوکراین، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، شماره ۳۴۰، سال سی و یکم، خرداد ۱۳۹۳؛
 2. بحران اوکراین؛ تقابل همگرایی و واگرایی با اروپا، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ ‏ شماره ۳۳۶، سال سی و یکم، تیر ۱۳۹۳؛
 3. اعتراض‌ها در اوکراین: تقابل روسیه و غرب، ‏مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ شماره ۳۳۷، سال سی و یکم، مرداد ۱۳۹۳؛
 4. چشم انداز اعتراض های اوکراین، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ شماره ۳۳۸، سال سی و یکم، شهریور ۱۳۹۳؛
 5. روسیه و ناتو؛ پیش به سوری تنش های فزاینده، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ شماره ۳۳۸، سال سی و یکم، مهر ۱۳۹۳؛
 6. راهبرد جدید امنیت ملی روسیه، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، شماره ۳۵۹، سال سی و دوم، بهمن ۱۳۹۴
 7. قره باغ؛ از مناقشه تا بحران، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، شماره ۳۶۱، سال سی و سوم، اردیبهشت ۱۳۹۵

 

ــ ماهنامه «دوران»:

 1. تاثیر عوامل خارجی بر انقلاب مشروطه، ماهنامه دوران، شماره ۸، آبان ۱۳۸۵؛
  ۲٫ بریگاد قزاق؛ نیرویی بیگانه در ایران، ماهنامه دوران، شماره ۱۲، اسفند ۱۳۸۵؛
  ۳٫ گرایش های صهیونیستی پهلوی، ماهنامه دوران، شماره ۱۴، اردیبهشت ۱۳۸۶؛     
  ۴٫ ‌انرژی هسته ای در ایران، ماهنامه دوران، شماره ۱۵، خرداد ۱۳۸۶؛

ــ ماهنامه «پیام انقلاب»

 1. بحران در تاجیکستان ماهنامه پیام انقلاب، شماره ۶۲، شهریور ۱۳۹۱؛
 2. روابط ایران و روسیه در سایه «اس ۳۰۰»، ماهنامه پیام انقلاب، شماره ۶۳، مهر ۱۳۹۱؛
 3. روابط ایران و آذربایجان، ماهنامه پیام انقلاب، شماره ۶۵، آذر ۱۳۹۱؛
 4. رقابت غرب و روسیه براى رابطه با ایران، ماهنامه پیام انقلاب، شماره ۷۶، آبان ۱۳۹۲؛
 5. ولادمیر کاتاتونوف، چرخش امریکا در برابر ایران: از تحریم تا همکاری اقتصادی، ترجمه شعیب بهمن، ماهنامه پیام انقلاب، شماره ۷۸، دی ۱۳۹۲؛

 

ــ ماهنامه «معارف»:

 1. روابط ایران و عراق در گذر تاریخ، ماهنامه معارف، شماره ۸۷، شهریور و مهر ۱۳۹۰؛
 2. دامی برای مشروطه؛ نقش بیگانگان در انقلاب مشروطه، ماهنامه معارف، شماره ۱۰۳، خرداد و تیر ۱۳۹۳؛

 

ــ ماهنامه «فرهنگ اسلامی»

 1. رنج‌ها و مشکلات شیعیان در آسیای مرکزی، ماهنامه فرهنگ اسلامی، شماره یازدهم، سال دوم، خرداد ۱۳۹۳؛

 

ــ نشریه «انجمن ایرانی مطالعات جهان»

 1. سایه اس ۳۰۰ بر روابط ایران و روسیه، نشریه انجمن ایران مطالعات جهان، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۲؛

 

ــ ماهنامه عصر اندیشه

 1. استراتژی نگاه به شرق: موافقان و مخالفان رابطه با روسیه، ماهنامه عصر اندیشه، شماره ۱۸، آبان ۱۳۹۷
 2. سوریه؛ عمق ژئوپلیتیک روسیه، ماهنامه عصر اندیشه، شماره ۱۴، تیر ۱۳۹۶

 

ــ ماهنامه «همشهری ماه»

 1. قرارداد الجزایر؛ از ساختار تا کارگزار، ماهنامه همشهری ماه، شماره ۱۱۵، دی ۱۲۹۲؛

 

ــ ماهنامه «رویداد»

 1. اوکراین؛ دروازه ورود به جنگ سرد جدید، ماهنامه رویداد، سال اول، شماره ۱، تیر ۱۳۹۳؛

 

ــ دو هفته نامه صنعت نفت

 1. افت قیمت نفت؛ دلایل و دورنما، دو هفته نامه صنعت نفت، شماره ۲۱۸، نیمه اول و دوم بهمن ۱۳۹۶

 

ــ هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی «مثلث»

 1. پوتین و مخالفانش؛ راه دشوار محبوب‌ترین سیاستمدار روسیه، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال سوم، شماره ۱۰۶، ۱۹ آذر ۱۳۹۰؛
 2. پوتین به دنبال متحد در دوما؛ بررسی مهم‌ترین احزاب سیاسی فعال در روسیه، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال سوم، شماره ۱۰۷، ۲۶ آذر ۱۳۹۰؛
 3. باد مخالف در کاخ تزار، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال چهارم، شماره ۱۴۴، ۸ مهر ۱۳۹۱؛
 4. عملیات سری؛ موازنه در سوریه به نفع دولت اسد تغییر کرده است، هفته‌نامه خبری ـ تحللی مثلث، سال چهارم، شماره ۱۷۲، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛
 5. صلح سرد؛ اجلاس جی ۲۰ تحت الشعاع اختلاف قدرت‌های بزرگ، هفته‌نامه خبری تحلیلی مثلث، سال پنجم، شماره ۱۸۹، ۲۳ شهریور ۱۳۹۲؛
 6. جزیره سرگردانی؛ اوکراین میان دو الگوی شرق و غرب، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال پنجم، شماره ۲۱۱، ۱۰ اسفند ۱۳۹۲؛

 

ـــ هفته نامه پنجره

 1. چالش های پیشروی اردوغان، هفته نامه پنجره، شماره ۲۰۸، شهریور ۱۳۹۳؛

 

ــ نشریه مشعل

 1. خط لوله تاپی؛ اهداف و چالش‌ها، نشریه مشعل، شماره ۶۰۶، ۱۲ شهریور۱۳۹۱
 2. برد و باخت اروپا از کاهش قیمت نفت، نشریه مشعل، شماره ۷۶۵، ۲۱ آذر ۱۳۹۴
 3. باکو؛ وابستگی به نفت و چالش‌های پیش رو، نشریه مشعل، شماره ۷۶۷، ۵ دی ۱۳۹۴
 4. قیمت نفت و آینده شورای همکاری خلیج فارس، نشریه مشعل، شماره ۷۶۸، ۱۲ دی ۱۳۹۴
 5. طرح تثبیت تولید نفت؛ از ایده تا عمل، نشریه مشعل، شماره ۷۷۸، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
 6. سیاسی شدن نفت شمشیر دو لبه، نشریه مشعل، شماره ۹۰۱، ۱۰ آذر ۱۳۹۷

 

ــ هفته‌نامه «بدر»

 1. امیدها و چالش های اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه، هفته نامه بدر، شماره ۲، خرداد ۱۳۹۴
 2. جمهوری آذربایجان؛ تحریف سازمان یافته تاریخ، هفته نامه بدر، شماره ۳، خرداد ۱۳۹۴
 3. انتخابات پارلمانی ترکیه و آینده ای مبهم، هفته نامه بدر، شماره ۴، خرداد ۱۳۹۴
 4. بسترها و زمینه‌های نفوذ القاعده و داعش در تاجیکستان، هفته نامه بدر، شماره ۶، ۶ تیر ۱۳۹۴
 5. دلایل و پیامدهای پیروزی کردها در انتخابات ترکیه، هفته نامه بدر، شماره ۷، ۱۳ تیر ۱۳۹۴
 6. ایران و سازمان شانگهای؛ همگرایی بدون هم‌پیمانی، هفته نامه بدر، شماره ۸، ۲۱ تیر ۱۳۹۴
 7. ابعاد سیاسی انفجار ترکیه، هفته نامه بدر، شماره ۱۰، ۵ مرداد ۱۳۹۴
 8. دلایل و پیامدهای اقدام نظامی دولت ترکیه علیه کردها، هفته نامه بدر، شماره ۱۸، ۵ مهر ۱۳۹۴
 9. دلایل و پیامدهای سیاست جدید روسیه در سوریه، هفته نامه بدر، شماره ۲۰، ۱۴ مهر ۱۳۹۴
 10. آشوب سازی مصنوعی و مدیریت بی ثباتی؛ راهبردهای پیروزی اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه، هفته نامه بدر، شماره ۲۴، ۱۷ آبان ۱۳۹۴
 11. سناریوهای سقوط هوایپماهای روسی، هفته نامه بدر، شماره ۲۵، ۲۴ آبان ۱۳۹۴
 12. بررسی ابعاد و پیامدهای انتخابات پارلمانی ترکیه، هفته نامه بدر، شماره ۲۵، ۲۴ آبان ۱۳۹۴
 13. بررسی ابعاد انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان، هفته نامه بدر، شماره ۲۶، ۱ آذر ۱۳۹۴
 14. ایران؛ محور همگرایی گازی، هفته نامه بدر، شماره ۲۷، ۱۰ آذر ۱۳۹۴
 15. دلایل ها، ابعاد و پیامدهای تنش روسیه و ترکیه، هفته نامه بدر، شماره ۲۸، ۱۶ آذر ۱۳۹۴
 16. سفر پوتین به تهران؛ سرآغاز روابط راهبردی ایران و روسیه، هفته نامه بدر، شماره ۲۸، ۱۶ آذر ۱۳۹۴
 17. دیپلماسی پنج ستونی روسیه در خاورمیانه، هفته نامه بدر، شماره ۳۰، ۵ دی ۱۳۹۴
 18. استراتژی جدید امنیت ملی روسیه، هفته نامه بدر، شماره ۳۲، ۲۰ دی ۱۳۹۴
 19. ایران و چین به سوی همکاری راهبردی، هفته نامه بدر، شماره ۳۵، ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
 20. مناقشه قره‌باغ؛ دلایل، ابعاد و پیامدها، هفته نامه بدر، شماره ۴۰، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
 21. روابط ایران و قزاقستان در پرتو سفر نظربایف به تهران، هفته نامه بدر، شماره ۴۲، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
 22. ترکیه در گرداب سوریه، هفته نامه بدر، شماره ۴۳، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
 23. جمهوری آذربایجان؛ خطرات افراط‌گرایی تکفیری، هفته نامه بدر، شماره ۴۴، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 24. افول جایگاه عربستان در سیاست خارجی روسیه، هفته نامه بدر، شماره ۵۸
 25. آمریکای ترامپ، روسیه و تروریسم در سوریه هفته نامه بدر، شماره ۶۲