مقالات در ماهنامه ها و هفته نامه ها

 

ــ دوماهنامه «تحولات ایران و اوراسیا»:

 1. تركمنستان پس از تركمن‌باشی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 15، آذر 1385
  2. جهانی شدن اقتصاد آسیای مركزی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 17، اسفند 1385
 2. اقتصاد آسیای مركزی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 19، 1386
 3. شرق و غرب در سیاست خارجی روسیه، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 20، شهریور و مهر 1387
  5. سامانه دفاع موشكی؛ تقابل نوین روسیه و آمریكا، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 21، آذر و دی 1387             
  6. رویكردهای موجود در روابط ایران و روسیه و تاثیر آن بر فضای جهانی انرژی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 22 فروردین و اردیبهشت 1388 
 4. یوری اورلوف، سیاست خارجی آمریكا؛ حیله خلع سلاح، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، مترجم: شعیب بهمن، شماره 23، خرداد و تیر 1388
  8. سپتامبر آمریكایی و آسیای مركزی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 24، مرداد و شهریور 1388
 5. نگاهی به روابط فرهنگی ایران و قزاقستان، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 26، آذر و دی 1388

10 اوكراین؛ از انقلاب نارنجی تا پیروزی آبی، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 27، بهمن و اسفند 1388      

 1. قرقیزستان؛ باغ لاله های پرپر، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 28، فروردین و اردیبهشت 1389
  12. چالش ها و راهبردهای امنیتی ایران در قفقاز، دوماهنامه تحولات ایران و اوراسیا، شماره 32، فروردین و اردیبهشت 1390
 2. آذربایجان و تركیه؛ تقویت همكاری در جغرافیای مناقشه، دو ماهنامه ایراس، شماره 38، 1391

         

ــ ماهنامه «دیپلماسی انرژی»:

آیا اتحادیه اوراسیا معادلات جهانی انرژی را تغییر می دهد؟، ماهنامه دیپلماسی انرژی، سال اول، شماره 5، اسفند 1394

 

ــ ماهنامه «خلیج فارس و امنیت»:

 1. آذربایجان؛ نظامی‌گری در خزر و امنیت ملی ایران، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 109، شهریور 1389
 2. رویكردها و مسائل اساسی در روابط ایران و روسیه، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 110، مهر 1389
 3. بررسی راهبرد استقرار سپرهای موشكی در مجاورت ایران، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 112-111، آبان و آذر 1389
 4. جایگاه روسیه در بازار تسلیحات و جنگ‌افزار، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 113، دی 1389
 5. بررسی عناصر واقع‌گرایانه در رهنامه های نظامی روسیه، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 114، بهمن 1389
 6. نگاهی امنیت‌محور به حضور قدرت‌های خارجی در آسیای مرکزی، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 116-115، اسفند 1389 و فروردین 1390
 7. روسیه و ناتو؛ چالش های دفاع موشکی، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 118، خرداد 1390
 8. بهار عربی، زمستان روسی، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 121، شهریور 1390
 9. سیاست های نظامی کشورهای ساحلی خزر، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 124، آذر 1390
 10. روسیه و سوریه، مقاومت در یک جبهه، ماهنامه خلیج فارس و امنیت، شماره 125

 

ــ ماهنامه اطلاعات راهبردی

 1. نظامی‌سازی دریای خزر، سال نهم، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره 99، مرداد 1390
 2. جایگاه ایران در معادلات امنیتی قفقاز، ماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره104، دی 1390

 

 

ـ مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر

 1. بازیگران بحران اوكراین، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، شماره 340، سال سی و یكم، خرداد 1393؛
 2. بحران اوکراین؛ تقابل همگرایی و واگرایی با اروپا، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ ‏ شماره 336، سال سی و یکم، تیر 1393؛
 3. اعتراض‌ها در اوکراین: تقابل روسیه و غرب، ‏مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ شماره 337، سال سی و یکم، مرداد 1393؛
 4. چشم انداز اعتراض های اوکراین، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ شماره 338، سال سی و یکم، شهریور 1393؛
 5. روسیه و ناتو؛ پیش به سوری تنش های فزاینده، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، ‏ شماره 338، سال سی و یکم، مهر 1393؛
 6. راهبرد جدید امنیت ملی روسیه، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، شماره 359، سال سی و دوم، بهمن 1394
 7. قره باغ؛ از مناقشه تا بحران، مجله سیاسی ـ راهبردی بصائر، شماره 361، سال سی و سوم، اردیبهشت 1395

 

ــ ماهنامه «دوران»:

 1. تاثیر عوامل خارجی بر انقلاب مشروطه، ماهنامه دوران، شماره 8، آبان 1385؛
  2. بریگاد قزاق؛ نیرویی بیگانه در ایران، ماهنامه دوران، شماره 12، اسفند 1385؛
  3. گرایش های صهیونیستی پهلوی، ماهنامه دوران، شماره 14، اردیبهشت 1386؛     
  4. ‌انرژی هسته ای در ایران، ماهنامه دوران، شماره 15، خرداد 1386؛

ــ ماهنامه «پیام انقلاب»

 1. بحران در تاجیكستان ماهنامه پیام انقلاب، شماره 62، شهریور 1391؛
 2. روابط ایران و روسیه در سایه «اس 300»، ماهنامه پیام انقلاب، شماره 63، مهر 1391؛
 3. روابط ایران و آذربایجان، ماهنامه پیام انقلاب، شماره 65، آذر 1391؛
 4. رقابت غرب و روسیه براى رابطه با ایران، ماهنامه پیام انقلاب، شماره 76، آبان 1392؛
 5. ولادمیر كاتاتونوف، چرخش امریكا در برابر ایران: از تحریم تا همكاری اقتصادی، ترجمه شعیب بهمن، ماهنامه پیام انقلاب، شماره 78، دی 1392؛

 

ــ ماهنامه «معارف»:

 1. روابط ایران و عراق در گذر تاریخ، ماهنامه معارف، شماره 87، شهریور و مهر 1390؛
 2. دامی برای مشروطه؛ نقش بیگانگان در انقلاب مشروطه، ماهنامه معارف، شماره 103، خرداد و تیر 1393؛

 

ــ ماهنامه «فرهنگ اسلامی»

 1. رنج‌ها و مشكلات شیعیان در آسیای مركزی، ماهنامه فرهنگ اسلامی، شماره یازدهم، سال دوم، خرداد 1393؛

 

ــ نشریه «انجمن ایرانی مطالعات جهان»

 1. سایه اس 300 بر روابط ایران و روسیه، نشریه انجمن ایران مطالعات جهان، سال اول، شماره 1، زمستان 1392؛

 

ــ ماهنامه عصر اندیشه

 1. استراتژی نگاه به شرق: موافقان و مخالفان رابطه با روسیه، ماهنامه عصر اندیشه، شماره 18، آبان 1397
 2. سوریه؛ عمق ژئوپلیتیك روسیه، ماهنامه عصر اندیشه، شماره 14، تیر 1396

 

ــ ماهنامه «همشهری ماه»

 1. قرارداد الجزایر؛ از ساختار تا كارگزار، ماهنامه همشهری ماه، شماره 115، دی 1292؛

 

ــ ماهنامه «رویداد»

 1. اوكراین؛ دروازه ورود به جنگ سرد جدید، ماهنامه رویداد، سال اول، شماره 1، تیر 1393؛

 

ــ دو هفته نامه صنعت نفت

 1. افت قیمت نفت؛ دلایل و دورنما، دو هفته نامه صنعت نفت، شماره 218، نیمه اول و دوم بهمن 1396

 

ــ هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی «مثلث»

 1. پوتین و مخالفانش؛ راه دشوار محبوب‌ترین سیاستمدار روسیه، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال سوم، شماره 106، 19 آذر 1390؛
 2. پوتین به دنبال متحد در دوما؛ بررسی مهم‌ترین احزاب سیاسی فعال در روسیه، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال سوم، شماره 107، 26 آذر 1390؛
 3. باد مخالف در كاخ تزار، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال چهارم، شماره 144، 8 مهر 1391؛
 4. عملیات سری؛ موازنه در سوریه به نفع دولت اسد تغییر كرده است، هفته‌نامه خبری ـ تحللی مثلث، سال چهارم، شماره 172، 28 اردیبهشت 1392؛
 5. صلح سرد؛ اجلاس جی 20 تحت الشعاع اختلاف قدرت‌های بزرگ، هفته‌نامه خبری تحلیلی مثلث، سال پنجم، شماره 189، 23 شهریور 1392؛
 6. جزیره سرگردانی؛ اوكراین میان دو الگوی شرق و غرب، هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی مثلث، سال پنجم، شماره 211، 10 اسفند 1392؛

 

ـــ هفته نامه پنجره

 1. چالش های پیشروی اردوغان، هفته نامه پنجره، شماره 208، شهریور 1393؛

 

ــ نشریه مشعل

 1. خط لوله تاپی؛ اهداف و چالش‌ها، نشریه مشعل، شماره 606، 12 شهریور1391
 2. برد و باخت اروپا از کاهش قیمت نفت، نشریه مشعل، شماره 765، 21 آذر 1394
 3. باکو؛ وابستگی به نفت و چالش‌های پیش رو، نشریه مشعل، شماره 767، 5 دی 1394
 4. قیمت نفت و آینده شورای همکاری خلیج فارس، نشریه مشعل، شماره 768، 12 دی 1394
 5. طرح تثبیت تولید نفت؛ از ایده تا عمل، نشریه مشعل، شماره 778، 21 فروردین 1395
 6. سیاسی شدن نفت شمشیر دو لبه، نشریه مشعل، شماره 901، 10 آذر 1397

 

ــ هفته‌نامه «بدر»

 1. امیدها و چالش های اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه، هفته نامه بدر، شماره 2، خرداد 1394
 2. جمهوری آذربایجان؛ تحریف سازمان یافته تاریخ، هفته نامه بدر، شماره 3، خرداد 1394
 3. انتخابات پارلمانی ترکیه و آینده ای مبهم، هفته نامه بدر، شماره 4، خرداد 1394
 4. بسترها و زمینه‌های نفوذ القاعده و داعش در تاجیکستان، هفته نامه بدر، شماره 6، 6 تیر 1394
 5. دلایل و پیامدهای پیروزی کردها در انتخابات ترکیه، هفته نامه بدر، شماره 7، 13 تیر 1394
 6. ایران و سازمان شانگهای؛ همگرایی بدون هم‌پیمانی، هفته نامه بدر، شماره 8، 21 تیر 1394
 7. ابعاد سیاسی انفجار ترکیه، هفته نامه بدر، شماره 10، 5 مرداد 1394
 8. دلایل و پیامدهای اقدام نظامی دولت ترکیه علیه کردها، هفته نامه بدر، شماره 18، 5 مهر 1394
 9. دلایل و پیامدهای سیاست جدید روسیه در سوریه، هفته نامه بدر، شماره 20، 14 مهر 1394
 10. آشوب سازی مصنوعی و مدیریت بی ثباتی؛ راهبردهای پیروزی اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه، هفته نامه بدر، شماره 24، 17 آبان 1394
 11. سناریوهای سقوط هوایپماهای روسی، هفته نامه بدر، شماره 25، 24 آبان 1394
 12. بررسی ابعاد و پیامدهای انتخابات پارلمانی ترکیه، هفته نامه بدر، شماره 25، 24 آبان 1394
 13. بررسی ابعاد انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان، هفته نامه بدر، شماره 26، 1 آذر 1394
 14. ایران؛ محور همگرایی گازی، هفته نامه بدر، شماره 27، 10 آذر 1394
 15. دلایل ها، ابعاد و پیامدهای تنش روسیه و ترکیه، هفته نامه بدر، شماره 28، 16 آذر 1394
 16. سفر پوتین به تهران؛ سرآغاز روابط راهبردی ایران و روسیه، هفته نامه بدر، شماره 28، 16 آذر 1394
 17. دیپلماسی پنج ستونی روسیه در خاورمیانه، هفته نامه بدر، شماره 30، 5 دی 1394
 18. استراتژی جدید امنیت ملی روسیه، هفته نامه بدر، شماره 32، 20 دی 1394
 19. ایران و چین به سوی همکاری راهبردی، هفته نامه بدر، شماره 35، 17 بهمن 1394
 20. مناقشه قره‌باغ؛ دلایل، ابعاد و پیامدها، هفته نامه بدر، شماره 40، 21 فروردین 1395
 21. روابط ایران و قزاقستان در پرتو سفر نظربایف به تهران، هفته نامه بدر، شماره 42، 4 اردیبهشت 1395
 22. ترکیه در گرداب سوریه، هفته نامه بدر، شماره 43، 11 اردیبهشت 1395
 23. جمهوری آذربایجان؛ خطرات افراط‌گرایی تکفیری، هفته نامه بدر، شماره 44، 18 اردیبهشت 1395
 24. افول جایگاه عربستان در سیاست خارجی روسیه، هفته نامه بدر، شماره 58
 25. آمریکای ترامپ، روسیه و تروریسم در سوریه هفته نامه بدر، شماره 62