همایش های علمی

 1. شرکت در دومین همایش گفتگوهای فرهنگی ایران و روسیه، دانشگاه علامه طباطبایی، آبان 1397
 2. شرکت در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت» و ارائه و سخنرانی مقالاتی تحت عنوان «ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و کاربرد آن در جهان اسلام»، مورخ 13-14 اردیبهشت 1396
 3. شرکت در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت» و ارائه و سخنرانی مقالاتی تحت عنوان «بررسی تطبیقی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه»، مورخ 13-14 اردیبهشت 1396
 4. شرکت در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت» و ارائه و سخنرانی مقالاتی تحت عنوان «ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی به مثابه تهدید نرم جمهوری اسلامی ایران»، مورخ 13-14 اردیبهشت 1396
 5. شرکت در دومین همايش ملی «تمدن نوین اسلامی» در دانشگاه شاهد و ارائه مقاله تحت عنوان « نقش و تاثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی» مورخ 4-5 اسفند 1395
 6. شرکت در همايش «انتخابات مجلس عراق (1393): ويژگي ها و پيامدها» در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ارائه مقاله تحت عنوان «رقابت ترکيه با ايران در عراق؛ ريشه ها، ابعاد و پيامدها» مورخ 28 مرداد 1393
 7. شرکت در «دومین همایش سراسری جغرافیا ، توسعه ، دفاع و امنیت(فرصت ها و چالش های خلیج فارس و تنگه هرمز ، چشم انداز آینده)» در دانشگاه امام حسين(ع) و ارائه مقاله تحت عنوان «ايران و نظام امنيتي خليج فارس» مورخ 27 و 28 آذر 1391
 8. شرکت در «همايش ملي آمريكاي لاتين، كارائيب و قطب جنوب در دهه جديد» و ارائه مقاله تحت عنوان «اهداف، اولويت‌هاي نظامي و تسليحاتي ايالات متحده، اتحاديه اروپا، چين و روسيه در آمريکاي لاتين» مورخ 8 لغايت 9 اسفندماه 1390؛
 9. شرکت در همايش ملي «روابط ايران و اروپا؛ تجارب پيشين، چشم‌اندازهاي فرارو» و ارائه مقاله تحت عنوان «جايگاه روسيه در مناسبات جمهوي اسلامي ايران و اروپا» در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، مورخ و 3 آبان 1390؛
 10. شركت در همايش بین المللی «انقلاب اسلامي و منطقه اوراسيا» و ارائه مقاله تحت عنوان «بررسي امكان و احتمال وقوع انقلاب رنگي در ايران» در دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران، مورخ 13 خرداد 1389؛
 11. شرکت در «همایش ملی رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه‌ای»، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و ارائه مقاله تحت عنوان «بررسي سياست منطقه اي ايران در آسياي مركزي» مورخ دي 1389
 12. سخنراني در نشست «بازتاب منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي برنامه 10 ساله قزاقستان»، سفارت قزاقستان در تهران، خرداد ۱۳۸۹

 

 1. سخنراني و ارائه مقاله تحت عنوان «حل و فصل نشدن رژيم حقوقي درياي خزر و تاثير آن بر منطقه» در کنفرانس بين المللي «منطقه خزر: تهديدهاي امنيت و عوامل ثبات» در «انستيتو همکاري خزر» مورخ 16 مه 2013 در مسکو(به زبان روسي)؛

Тема: Неурегулированность правового статуса Каспия и влияние этого фактора на положение в регионе, Международная конференция на тему “Каспийский субрегион: угрозы безопасности и факторы стабилизации”, Москва, Институт каспийского сотрудничества, 16 мая 2013

 1. سخنراني و ارائه مقاله تحت عنوان «مسئله هسته اي ايران؛ نظام بين الملل و نقش روسيه» در كنفرانس بين المللي «دگرگوني ژئوپوليتيک مناطق و کشورهاي اوراسيا: جستجو براي هويت تمدني در يکپارچه سازي بين المللي» در «دانشگاه دولتي غازان روسيه» مورخ 2 جولاي 2012 (به زبان روسي)؛

Тема: Иранская ядерная програма: международное общество и роль России, Геополитическая трансформация регионов и стран Евразии: поиск цивилизационной идентичности в условиях международной интеграции, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Кафедра зарубежной истории и регионоведени, Кафедра международных отношений, 2-3 июля 2012

 1. سخنراني و ارائه مقاله تحت عنوان «چشم انداز شرق و غرب در سياست خارجي روسيه» در كنفرانس بين المللي «دگرگوني ژئوپوليتيک مناطق و کشورهاي اوراسيا: جستجو براي هويت تمدني در يکپارچه سازي بين المللي» در « موسسه مطالعات اوراسيا و بين المللي کازان» مورخ 3 جولاي 2012 (به زبان روسي)؛

Тема: Особый путь России: взгляд с Запада и Востока, Геополитическая трансформация регионов и стран Евразии: поиск цивилизационной идентичности в условиях международной интеграции, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казанский институт евразийских и международных исследований, 2-3 июля 2012

 1. شرکت در «سومين کنفرانس علمي دانشجويان در بلاروس» در «دانشگاه تربيت معلم بلاروس» و ارائه مقاله تحت عنوان «نقش نظام‌ آموزشي در بازتوليد نظام سياسي ايران» مورخ 2 ژوئن 2012 (13 خرداد 1391) (به زبان روسي)؛

The role of the educational system in reproduction of Iran’s political system, The 3rd International Scientific Conference of Iranian Students in Belarus (ISCISB-3), 02 Jun 2012

 1. سخنراني و ارائه مقاله تحت عنوان «ايران و روسيه؛ متحد يا رقيب در فضاي جهاني انرژي» در كنفرانس بين المللي «همکاري هاي انرژيک روسيه ـ ايران: راهبردهاي انساني» در «دانشگاه علوم انساني مسكو» مورخ 9 و 10 آوريل 2009 (به زبان انگليسي)؛

International Conference: “Russian – Iranian Energetics Partnership: Humanitarian Strategies” at State Educational Institution of Higher Professional Education Russian State University for Humanities , and presentation an essay: “Iran and Russia: Allies or Rivals in World energetic space”

 1. شركت در همايش «ايران فرهنگي و جهاني شدن؛ چشم اندازي به آينده» و ارائه مقاله تحت عنوان «هويت ايراني و فرايند جهاني شدن» در موسسه مطالعات ملي در سال 1388؛
 2. شركت در همايش بين‌المللي «قفقاز در بستر تاريخ» و ارائه مقاله تحت عنوان «رژيم حقوقي درياي مازندران در پرتو حقوق بين‌الملل» در موسسه فرهنگي آران و گروه تاريخ دانشگاه تبريز در 1388؛
 3. شركت در هفدهمين همايش بين‌المللي آسياي مركزي و قفقاز و ارائه مقاله تحت عنوان «بررسي ظرفيت‌هاي همكاري و همگرايي منطقه‌اي ميان ايران و آسياي مركزي» در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، مورخ 17 و 18 اسفندماه 1388 (‌8 و 9 مارس 2010)‌؛
 4. شركت در پانزدهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز تحت عنوان «گسترش ناتو به آسياي مركزي و قفقاز؛ ابعاد و پيامدها» و ارائه مقاله با عنوان «گسترش ناتو به شرق؛ افسانه يا واقعيت؟» در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه در سال 1386؛
 5. شركت در اولين همايش «روس‌شناسي در ايران» و ارائه مقاله اي تحت عنوان «شكست سياست بازسازي و ترميم براي حفظ امپراطوري شوروي» در سال 1386؛