همایش های علمی

همایش های علمی

 1. شرکت در دومین همایش گفتگوهای فرهنگی ایران و روسیه، دانشگاه علامه طباطبایی، آبان ۱۳۹۷
 2. شرکت در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت» و ارائه و سخنرانی مقالاتی تحت عنوان «ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و کاربرد آن در جهان اسلام»، مورخ ۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
 3. شرکت در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت» و ارائه و سخنرانی مقالاتی تحت عنوان «بررسی تطبیقی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه»، مورخ ۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
 4. شرکت در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت» و ارائه و سخنرانی مقالاتی تحت عنوان «ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی به مثابه تهدید نرم جمهوری اسلامی ایران»، مورخ ۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
 5. شرکت در دومین همایش ملی «تمدن نوین اسلامی» در دانشگاه شاهد و ارائه مقاله تحت عنوان « نقش و تاثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی» مورخ ۴-۵ اسفند ۱۳۹۵
 6. شرکت در همایش «انتخابات مجلس عراق (۱۳۹۳): ویژگی ها و پیامدها» در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ارائه مقاله تحت عنوان «رقابت ترکیه با ایران در عراق؛ ریشه ها، ابعاد و پیامدها» مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
 7. شرکت در «دومین همایش سراسری جغرافیا ، توسعه ، دفاع و امنیت(فرصت ها و چالش های خلیج فارس و تنگه هرمز ، چشم انداز آینده)» در دانشگاه امام حسین(ع) و ارائه مقاله تحت عنوان «ایران و نظام امنیتی خلیج فارس» مورخ ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۱
 8. شرکت در «همایش ملی آمریکای لاتین، کارائیب و قطب جنوب در دهه جدید» و ارائه مقاله تحت عنوان «اهداف، اولویت‌های نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و روسیه در آمریکای لاتین» مورخ ۸ لغایت ۹ اسفندماه ۱۳۹۰؛
 9. شرکت در همایش ملی «روابط ایران و اروپا؛ تجارب پیشین، چشم‌اندازهای فرارو» و ارائه مقاله تحت عنوان «جایگاه روسیه در مناسبات جمهوی اسلامی ایران و اروپا» در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، مورخ و ۳ آبان ۱۳۹۰؛
 10. شرکت در همایش بین المللی «انقلاب اسلامی و منطقه اوراسیا» و ارائه مقاله تحت عنوان «بررسی امکان و احتمال وقوع انقلاب رنگی در ایران» در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۹؛
 11. شرکت در «همایش ملی رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه‌ای»، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و ارائه مقاله تحت عنوان «بررسی سیاست منطقه ای ایران در آسیای مرکزی» مورخ دی ۱۳۸۹
 12. سخنرانی در نشست «بازتاب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برنامه ۱۰ ساله قزاقستان»، سفارت قزاقستان در تهران، خرداد ۱۳۸۹

 

 1. سخنرانی و ارائه مقاله تحت عنوان «حل و فصل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر و تاثیر آن بر منطقه» در کنفرانس بین المللی «منطقه خزر: تهدیدهای امنیت و عوامل ثبات» در «انستیتو همکاری خزر» مورخ ۱۶ مه ۲۰۱۳ در مسکو(به زبان روسی)؛

Тема: Неурегулированность правового статуса Каспия и влияние этого фактора на положение в регионе, Международная конференция на тему “Каспийский субрегион: угрозы безопасности и факторы стабилизации”, Москва, Институт каспийского сотрудничества, ۱۶ мая ۲۰۱۳

 1. سخنرانی و ارائه مقاله تحت عنوان «مسئله هسته ای ایران؛ نظام بین الملل و نقش روسیه» در کنفرانس بین المللی «دگرگونی ژئوپولیتیک مناطق و کشورهای اوراسیا: جستجو برای هویت تمدنی در یکپارچه سازی بین المللی» در «دانشگاه دولتی غازان روسیه» مورخ ۲ جولای ۲۰۱۲ (به زبان روسی)؛

Тема: Иранская ядерная програма: международное общество и роль России, Геополитическая трансформация регионов и стран Евразии: поиск цивилизационной идентичности в условиях международной интеграции, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Кафедра зарубежной истории и регионоведени, Кафедра международных отношений, ۲-۳ июля ۲۰۱۲

 1. سخنرانی و ارائه مقاله تحت عنوان «چشم انداز شرق و غرب در سیاست خارجی روسیه» در کنفرانس بین المللی «دگرگونی ژئوپولیتیک مناطق و کشورهای اوراسیا: جستجو برای هویت تمدنی در یکپارچه سازی بین المللی» در « موسسه مطالعات اوراسیا و بین المللی کازان» مورخ ۳ جولای ۲۰۱۲ (به زبان روسی)؛

Тема: Особый путь России: взгляд с Запада и Востока, Геополитическая трансформация регионов и стран Евразии: поиск цивилизационной идентичности в условиях международной интеграции, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казанский институт евразийских и международных исследований, ۲-۳ июля ۲۰۱۲

 1. شرکت در «سومین کنفرانس علمی دانشجویان در بلاروس» در «دانشگاه تربیت معلم بلاروس» و ارائه مقاله تحت عنوان «نقش نظام‌ آموزشی در بازتولید نظام سیاسی ایران» مورخ ۲ ژوئن ۲۰۱۲ (۱۳ خرداد ۱۳۹۱) (به زبان روسی)؛

The role of the educational system in reproduction of Iran’s political system, The 3rd International Scientific Conference of Iranian Students in Belarus (ISCISB-3), 02 Jun 2012

 1. سخنرانی و ارائه مقاله تحت عنوان «ایران و روسیه؛ متحد یا رقیب در فضای جهانی انرژی» در کنفرانس بین المللی «همکاری های انرژیک روسیه ـ ایران: راهبردهای انسانی» در «دانشگاه علوم انسانی مسکو» مورخ ۹ و ۱۰ آوریل ۲۰۰۹ (به زبان انگلیسی)؛

International Conference: “Russian – Iranian Energetics Partnership: Humanitarian Strategies” at State Educational Institution of Higher Professional Education Russian State University for Humanities , and presentation an essay: “Iran and Russia: Allies or Rivals in World energetic space”

 1. شرکت در همایش «ایران فرهنگی و جهانی شدن؛ چشم اندازی به آینده» و ارائه مقاله تحت عنوان «هویت ایرانی و فرایند جهانی شدن» در موسسه مطالعات ملی در سال ۱۳۸۸؛
 2. شرکت در همایش بین‌المللی «قفقاز در بستر تاریخ» و ارائه مقاله تحت عنوان «رژیم حقوقی دریای مازندران در پرتو حقوق بین‌الملل» در موسسه فرهنگی آران و گروه تاریخ دانشگاه تبریز در ۱۳۸۸؛
 3. شرکت در هفدهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز و ارائه مقاله تحت عنوان «بررسی ظرفیت‌های همکاری و همگرایی منطقه‌ای میان ایران و آسیای مرکزی» در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، مورخ ۱۷ و ۱۸ اسفندماه ۱۳۸۸ (‌۸ و ۹ مارس ۲۰۱۰)‌؛
 4. شرکت در پانزدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز تحت عنوان «گسترش ناتو به آسیای مرکزی و قفقاز؛ ابعاد و پیامدها» و ارائه مقاله با عنوان «گسترش ناتو به شرق؛ افسانه یا واقعیت؟» در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۶؛
 5. شرکت در اولین همایش «روس‌شناسی در ایران» و ارائه مقاله ای تحت عنوان «شکست سیاست بازسازی و ترمیم برای حفظ امپراطوری شوروی» در سال ۱۳۸۶؛