کارگاه مقاله نویسی علمی

کارگاه مقاله نویسی علمی
مدرس: دکتر شعیب بهمن

مقاله علمی واجد چه ویژگی هایی است؟ چه اصول و قواعدی در نگارش یک مقاله علمی باید رعایت شود؟ چگونه می توان یک مقاله علمی نوشت؟

سرفصل ها:

۱٫ اصول و کلیات مقاله نویسی
۲٫ اهداف مقاله علمی
۳٫ شیوه انتخاب موضوع و مسئله یابی
۴٫ ابزارها و شیوه های گردآوری داده ها
۵٫ جایگاه روش و نظریه در مقاله نویسی
۶٫ ساختار مقاله علمی و تبیین ارکان آن
۷٫ شیوه استناد و منبع نویسی علمی
۸٫ انواع ارجاعات علمی
۹٫ نکات مهم در نگارش متن
۱۰٫ روش انتشار مقاله علمی ـ پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

*