🌍 نشست تخصصی: ⚡​ آینده وضعیت صلح در قفقاز⚡

🌍 نشست تخصصی:

⚡​ آینده وضعیت صلح در قفقاز⚡

جمعه ۵ دی ١٣٩٩
ساعت ۲۰

⭕حضور در نشست از طریق لینک زیر برای عموم آزاد و رایگان است⭕

https://www.instagram.com/jahanemoaser.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

*