اصلاحات به سبک پوتین؛ تداوم دموکراسی نخبه گرای روسی

دکتر شعیب بهمن فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال بیستم شماره ۴ (پیاپی ۸۰، زمستان ۱۳۹۸)، صص ۹۱ -۱۱۲ سیاست و حکومت در روسیه به عنوان کشوری دارای ریشه‌ها و سنت‌های قوی تاریخی، پیچیدگی‌های زیادی دارد. اگر چه روسیه در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای نخستین بار از یک نظام سیاسی دموکراتیک […]

بررسی فراز و فرودهای همه پرسی قانون اساسی روسیه در گفت و گوی آفتاب یزد با «شعیب بهمن» کارشناس مسائل روسیه: پوتین جایگزین ندارد!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: یک کارشناس مسائل روسیه به آفتاب یزد می‌گوید:« به لحاظ مسائل تاریخی و تجربه‌های سیاسی، برای روس‌ها، امنیت مرتبه ی بالاتری از آزادی است به تعبیری ساده تر اگر از شهروندان روسی سوال شود از بین امنیت و آزادی کدام اهمیت دارد قطعاً امنیت را برخواهند گزید و این می‌تواند […]

شعیب بهمن

همه​ پرسی روسیه؛ دلایل و زمینه ها

شعیب بهمن روســیه مدتی است که به دنبال برگزاری همهپرســی اصالح قانون اساسی این کشــور است و قرار اســت در صورت تأیید، تغییرات در بازه محدود اما متنوعــی انجام گیرد. این اصالحات شــامل طرحهایــی در حمایت از نظام خانواده، مقابله با فســاد، ممنوعیت تابعیت مضاعف مقامهای دولتی، افزایش مســتمری بازنشســتگان و حداقل دستمزد میشــود. در […]

اصلاح قانون اساسی روسیه؛ پیروزی دموکراسی نخبه‌گرای پوتین

پایگاه بصیرت / گروه بین‌الملل/ شعیب بهمن* مطابق با نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، ۶۷.۹۷ درصد از ۱۰۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۳۷ نفر از واجدین شرایط روسی در همه‌پرسی اخیر کشورشان شرکت کردند که از این میزان ۷۷.۹۲ درصد از مردم به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند. بر […]

در گفتگو با شعیب بهمن مطرح شد؛ بررسی چهار سناریو درباره اصلاح قانون اساسی روسیه و نقش پوتین؛ تعیین جانشین، رهبری، ابقا در ریاست جمهوری، نخست وزیری

یک کارشناس مسائل روسیه گفت: تغییر و تحولاتی که در قانون اساسی روسیه در چند ماه گذشته مطرح شده که به تغییر کابینه دولت و نخست وزیر نیز منتهی شده، گمانه‌زنی‌هایی را در خصوص آینده سیاسی پوتین به وجود آورده است. «شعیب بهمن»، کارشناس مسائل روسیه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره روند اصلاح […]