اخبار ویژه

کنفرانس واروتان ارمنستان

کنفرانس واروتان ارمنستان

  🔶روزهای 18 و ١٩ آذر ١۴٠١، مجمع تخصصی بین المللی «واروتان» با موضوع کریدورها و ارتباطات در شهر گوریس...

کنفرانس واروتان ارمنستان

کنفرانس واروتان ارمنستان

  🔶روزهای 18 و ١٩ آذر ١۴٠١، مجمع تخصصی بین المللی «واروتان» با موضوع کریدورها و ارتباطات در شهر گوریس...

تجاری

سرگرمی

آخرین پست ها

کنفرانس واروتان ارمنستان

کنفرانس واروتان ارمنستان

  🔶روزهای 18 و ١٩ آذر ١۴٠١، مجمع تخصصی بین المللی «واروتان» با موضوع کریدورها و ارتباطات در شهر گوریس...

صفحه 1 از 94 1 2 94