برچسب: ازبکستان

دکتر شعیب بهمن در گفتگو با شورای راهبردی روابط خارجی: مانور روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و نگرانی‌های مشترک از تسری ناامنی به آسیای میانه

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک استاد دانشگاه با بیان اینکه هر نوع بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان به راحتی ...

بیشتر بخوانید