دوره جامع و کاربردی اوراسیاشناسی

دوره کاربردی «اوراسیا و اوراسیاگرایی» برگزار می‌شود دوره کاربردی «اوراسیا و اوراسیاگرایی» برگزار می‌شود موسسه راهبرد پژوهان جهان معاصر با همکاری انجمن علمی دانشجویی روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، دوره جامع و کاربردی «اوراسیا و اوراسیاگرایی» را برگزار می‌کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه با هدف “ایجاد شناخت کامل از منطقه اوراسیا”، “درک […]