جهان‌صنعت در گفتگو با شعیب بهمن چالش‌های دولت رییسی در توسعه روابط با تاجیکستان را بررسی کرد؛ تکلیف پول‌ها چه می‌شود؟

  آرزو فرشید- سیاست خارجی دولت رییسی پر از اما و اگر است و ابهام. مساله درباره برجام و تعامل با غرب پیچیده‌تر است اما در نگاه اول به نظر می‌رسد که حداقل تکلیف تعاملات با شرق و منطقه، روشن باشد. دلیلش اصرار دولت سیزدهم به داشتن اراده برای بهبود روابط با همسایگان است و […]