شفقنا آینده/ تهدیداتی که در آینده ایران را به چالش می‌کشند؛ دکتر شعیب بهمن: استراتژی کلان نسبت به همسایگان خود داشته باشیم/ رقابت‌های منطقه‌ای تشدید خواهد شد

تهدیداتی که در آینده ایران را به چالش می‌کشند؛ دکتر شعیب بهمن: استراتژی کلان نسبت به همسایگان خود داشته باشیم/ رقابت‌های منطقه‌ای تشدید خواهد شد