شعیب بهمن

یک کارشناس مسائل بین‌الملل: یکی از فواید برجام درس‌های این توافق است

یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: یکی از فواید برجام درس‌های این توافق است؛ اگر بخواهیم دستکم در بعد بین‌المللی درباره این موضوع صحبت کنیم و وارد مسائل سیاست داخلی نشویم، واقعیت این است که برجام برای کشوری مثل ایران درس‌های فراوانی داشت. «شعیب بهمن»، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره اظهارنظرهای برخی مبنی بر رد کامل توافق […]