بررسی فراز و فرودهای همه پرسی قانون اساسی روسیه در گفت و گوی آفتاب یزد با «شعیب بهمن» کارشناس مسائل روسیه: پوتین جایگزین ندارد!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: یک کارشناس مسائل روسیه به آفتاب یزد می‌گوید:« به لحاظ مسائل تاریخی و تجربه‌های سیاسی، برای روس‌ها، امنیت مرتبه ی بالاتری از آزادی است به تعبیری ساده تر اگر از شهروندان روسی سوال شود از بین امنیت و آزادی کدام اهمیت دارد قطعاً امنیت را برخواهند گزید و این می‌تواند […]