گفتاری از شعیب بهمن در روزنامه جام جم: بهترین موضع؛ بی‌طرفی فعال

شعیب بهمن / پژوهشگر مسائل اوراسیا موضع ایران در درگیری به‌وجود آمده میان آذربایجان و ارمنستان کاملا مشخص است؛ جمهوری اسلامی معتقد است هرگونه جنگ و درگیری باید پایان یابد، چرا که جنگ و درگیری صرفا به مردم منطقه آسیب زده و باعث کشته شدن افراد بیگناه می‌شود. از سوی دیگر این‌گونه مناقشات به‌علت پیچیدگی‌های […]