شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: تعامل با کشورهای شرق اقتصاد ایران را بهبود می‌بخشد

رویکرد نگاه به شرق از دو منظر می‌تواند در مسائل داخلی ایران تاثیرگذار باشد؛ یکی اینکه توازنی را در حوزه سیاست خارجی ایران به وجود می‌آورد که این توازن مبتنی‌بر استفاده از ظرفیت‌های توسعه همکاری با کشورهای شرقی که به‌عبارت بهتر می‌توانیم بگوییم کشورهای غیرغربی باشد. دومین مساله، توسعه‌ مناسبات اقتصادی با همسایگان است. سیدابراهیم […]