کارگاه سیاست خارجی روسیه

 «موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر» برگزار می کند:  دوره آموزشی: کارگاه «سیاست خارجی روسیه»؛ مدرس: دکتر شعیب بهمن، پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا؛ سیاست خارجی روسیه در سه گام: گام اول: آشنایی با سیاست خارجی روسیه گام دوم: ایجاد توان تحلیل گام سوم: قابلیت پیش بینی هدف: آشنایی با سیاست خارجی روسیه و ایجاد توان تحلیل و […]

کارگاه «سیاست خارجی روسیه»

? «موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر» برگزار می کند: ❇️ دوره آموزشی: کارگاه «سیاست خارجی روسیه» ✅ مدرس: دکتر شعیب بهمن، پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا ⬅️هدف: آشنایی با سیاست خارجی روسیه و ایجاد توان تحلیل و پیش بینی آن در عرصه های مختلف ‼️ علاقه مندان جهت شرکت در دوره می توانند از طریق شماره ٠٩٩٨١١٩٧٧٨٣ […]