گسترش جنگ روانی غرب علیه روسیه موضوع «میزگرد سیاسی»

مسمومیت ادعایی «الکسی ناوالنی» عرصه جدید کارزار ضد روسی غربی‌ ها و جنگ رسانه ای و تبلیغاتی گسترده علیه مسکو، موضوع برنامه امشب «میزگرد سیاسی» (کمپاس) از کانال آذری شبکه سحر است. به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «کمپاس» با هدف روشنگری برای مخاطبان و بینندگان آذری زبان از اهداف و اقدامات پشت پرده […]

واکاوی اهداف «پوتین» از برگزاری همه پرسی قانون اساسی روسیه در شبکه سحر

واکاوی اهداف پوتین از تغییر قانون اساسی و آینده سیاسی و جایگاه او در نزد افکار عمومی پس از تغییر قانون اساسی در برنامه «میزگرد سیاسی» (کمپاس) پنج شنبه ۵ تیر ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران از کانال آذری شبکه سحر بررسی می شود. به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی ، امکان […]