سیطره نگاه غربگرایانه باعث عدم انتفاع ایران از توسعه روابط با چین و روسیه بود

عدم تحقق عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در دولت قبل هم علل داخلی داشت هم علل خارجی/ تنش با تاجیکستان و ازبکستان از جمله این دلایل بود. ساعد نیوز: علیرغم تلاش های ۱۵ ساله ایران برای عضویت در اس سی او، و پیگیریهای دولت های قبلی، چرا این عضویت با آمدن آقای رئیسی رنگ […]