در گفتگوی رویداد‌۲۴ با شعیب بهمن مطرح شد؛ آن سوی تنش در روابط ایران و آذربایجان

تنش میان ایران و آذربایجان رویداد۲۴ دعوا میان ایران و آذربایجان بالا گرفته است. در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان عده‌ای رو به روی سفارت ایران جمع شده و رفتارهای توهین آمیزی را از خود نشان دادند. در مقابل در روزهای اخیر ایران برای دومین بار طی یک هفته گذشته نیرو‌های نظامی‌اش را به سمت مرز‌های […]