یادداشت روز روزنامه قدس: ابعاد بین المللی واکسن روسی کرونا

دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه از ابتدای شیوع کرونا در جهان هم درباره منبع انتشار و هم در مورد علت به وجود آمدن آن تضاد و اختلاف نظر عمیقی بین کشورهای مختلف به‌ویژه قدرت‌های بین‌المللی شکل گرفت و آمریکا و چین یکدیگر را متقابلاً متهم می‌کردند. از همان زمان، رقابتی هم بین این کشورها […]