انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران

نام کتاب: انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران
نویسنده: شعیب بهمن

کتاب “انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ” در ۴۵۰ صفحه تلاش دارد تا در ابعاد مختلف انقلاب‌های رنگی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و پس از معرفی ماهیت انقلاب‌های رنگی؛ نخبگان، مخالفان سیاسی، سازمان‌های غیر دولتی، احزاب و رسانه‌های جهانی را بازیگران اصلی عرصه انقلاب‌های رنگی می‌داند.
کتاب “انقلاب‌های رنگی و انقلاب‌های اسلامی ایران ” در بخش دوم سابقه‌های انقلاب رنگی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی غرب و به خصوص آمریکا در گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و در حوزه‌های پساکمونیستی به فرجام رسیده است می‌پردازد.
شعیب بهمن نویسنده کتاب ” انقلاب‌های رنگی و انقلاب‌ اسلامی ” پس از بررسی انقلاب‌های رنگی در کشورهای مختلف مخصوصا خاورمیانه به براندازی‌های نرم در ایران پرداخته و موضوعات گوناگونی در این خصوص بیان داشته است.
که از مهمترین تهدید‌های انقلاب اسلامی را تضعیف رهبری نفوذ فرصت‌طلبان در بدنه انقلاب اسلامی، تشدید اختلاف‌ها میان جریان‌های سیاسی، تهاجم فرهنگی و انزوای روحانیت و نیروهای انقلاب می‌داند.
این کتاب در بررسی تطبیقی انقلاب‌های رنگی با انقلاب اسلامی و بررسی و تحلیل امکان وقوع انقلاب رنگی در ایران مطالبی را عنوان کرده است.

فهرست مطالب
*************************************

پیشگفتار

بخش اول: انقلاب‌های رنگی
فصل اول: ماهیت انقلاب‌های رنگی
فصل دوم: عوامل وقوع انقلاب‌های رنگی
فصل سوم: بازیگران عرصه‌ی انقلاب‌های رنگی

بخش دوم: سابقه وقوع انقلاب‌های رنگی
فصل اول: انقلاب‌های رنگی در حوزه‌های پسا
فصل دوم: انقلاب‌ رنگی در خاورمیانه
فصل سوم: تحلیل عوامل و بازیگران موثر در پیروزی انقلاب‌های رنگی

بخش سوم: آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی
فصل اول: ایجاد و استقرار حکومت اسلامی
فصل دوم: استقلال و نفی وابستگی و سلطه
فصل سوم: برقراری عدالت اجتماعی

بخش چهارم: تهدیدهای نرم انقلاب اسلامی
فصل اول: تهدیدهای فرهنگی ـ اجتماعی
فصل دوم: تهدیدهای سیاسی
فصل سوم: تهدیدهای اقتصادی

بخش پنجم: ایران و انقلاب‌های رنگی
فصل اول: تلاش برای برپایی انقلاب رنگی در ایران
فصل دوم: بررسی تطبیقی انقلاب‌های رنگی با انقلاب اسلامی
فصل سوم: بررسی و تحلیل امکان وقوع انقلاب رنگی در ایران

نتیجه گیری

دیدگاهتان را بنویسید

*