ایران و طرح امنیتی روسیه در خلیج فارس؛ فرصت ها و چالش ها

ایران و طرح امنیتی روسیه در خلیج فارس؛ فرصت ها و چالش ها
نویسنده:
شعیب بهمن
پیام:
چکیده:
رونمایی از طرح امنیتی روسیه برای خلیج فارس موسوم به «مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس»، پرسش‌هایی درباره شیوه نقش​آفرینی مسکو در تحولات آینده، چشم‌انداز تنش‌های موجود در خلیج فارس و دورنمای همکاری‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای بوجود آمده است. با توجه به آنکه ارائه هر طرحی از سوی کشورهای مختلف برای ایجاد ساز و کار امنیتی در خلیج فارس دارای ارتباط مستقیم با امنیت ملی ایران است و طرح روسیه نیز از چنین امری مستثنی نیست، نوشتار حاضر در صدد بررسی طرح امنیتی مسکو برای منطقه خلیج فارس و فرصت‌های و چالش‌های ناشی از آن برای ایران است. از این رو در نوشتار حاضر سعی شده ضمن بررسی چالش‌های موجود در خلیج فارس، به بررسی طرح امنیتی روسیه پرداخته شود و فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
کلیدواژگان:
ایران ، روسیه ، خلیج فارس ، امنیت ، نظام امنیت جمعی ، امنیت درون زا
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
انتشار در:
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال بیستم شماره ۲ (پیاپی ۷۸، تابستان ۱۳۹۸)
صفحات:
۷۱ -۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

*