در نشست تخصصی موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر مطرح شد: جزئیات طرح ابتکاری «دالان صلح» در منطقه+فیلم

این دالان ضمن تامین منافع چهر کشور، راهگذر کوتاه تر و مقرون به صرفه تر در مسیر کریدور جنوب به شمال است که تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال از ان برخوردار خواهند بود.

نورنیوز ـ گروه سیاسی: روز شنبه ۲۳ آبان ماه طرحی با عنوان «دالان صلح» از سوی دو تن از کارشناسان حوزه قفقاز طی نشستی در موسسه راهبر پژوهان جهان معاصر مطرح شد.

شعیب بهمن و سید محمدرضا دماوندی در گفتگوی دیگری جزئیات بیشتری از این طرح را بازگو کردند.

بر اساس طرح پیشنهادی و با هدف تثبیت و پایداری صلح در منطقه قفقاز دالانی چهار کشور ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به یکدیگر متصل خواهد نمود که موجب سهولت در تردد و سرعت بخشیدن به تبادل کالا و خدمات خواهد شد.

دالان پیشنهادی موسوم به دالان صلح در محل تلاقی مرزهای ایران، ترکیه، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان به طول تقریبی ۳ کیلومتر ایجاد خواهد شد.

این دالان ضمن تامین منافع چهر کشور، راهگذر کوتاه تر و مقرون به صرفه تر در مسیر کریدور جنوب به شمال است که تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال از ان برخوردار خواهند بود.

 به این ترتیب دالان ایجاد شده علاوه بر کارکردهای تجاری و اقتصادی به دلیل پیوند زدن منافع همه کشورها به یکدیگر حافظ امنیت و صلح در منطقه نیز خواهد بود.

نورنیوز

دیدگاهتان را بنویسید

*