دکتر شعیب بهمن، تحلیلگر مسایل اوراسیا در گفتگو با چابهار تایمز: نگذاریم در مسیر تکمیل کریدور شمال جنوب از کانال چابهار، سنگ اندازی شود

دکتر شعیب بهمن، تحلیلگر مسایل اوراسیا در گفتگو با چابهار تایمز:

«نگذاریم در مسیر تکمیل کریدور شمال جنوب از کانال چابهار، سنگ اندازی شود»

مشروح مصاحبه به زودی …

دیدگاهتان را بنویسید

*