رونمایی از هشت عنوان کتاب حوزه روابط بین الملل و گفتمان مقاومت

از سوی موسسه اندیشه سازان نور صورت گرفت:
رونمایی از هشت عنوان کتاب حوزه روابط بین الملل و گفتمان مقاومت
مراسم رونمایی از کتاب های منتشر شده از سوی موسسه اندیشه سازان نور در محل این پژوهشکده مطالعاتی در تهران برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

*