شعیب بهمن در گفتگو با شبکه ۵ ارمنستان: واکنش ایران در برابر تنش آفرینی ها در قفقاز

شعیب بهمن در گفتگو با شبکه ۵ ارمنستان درباره تحولات اخیر و تنش آفرینی ها در قفقاز تاکید کرد که بر خلاف جمهوری آذربایجان که یک کشور کوچک و تازه تاسیس است، ایران کشوری بزرگ با سابقه چند هزار ساله دولت​داری است. در نتیجه چنین کشوری نه تنها به صورت هیجانی وارد تقابل با باکو و انکارا نمی شود، بلکه نخست بر اساس صبر استراتژیک خود، اوضاع را به درستی مورد ارزیابی قرار می دهد و سپس اقدامات مقتض را به کار می گیرد. همچنین وی تاکید کرد که ایران در خصوص منافع ملی و امنیت ملی خود گامی به عقب نخواهد گذاشت و اگر رفتارهای خصمانه باکو و انکارا ادامه یابد، باید در انتظار واکنش های متقابل و حتی شدیدتر تهران باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

*