فرصت بحران؛ شکل‌گیری قدرت ایران در سنگلاخ‌‌ها

نام کتاب: فرصت بحران؛ شکل‌گیری قدرت ایران در سنگلاخ‌‌ها
نویسنده: دکتر شعیب بهمن

ایران به گواه تاریخ، یکی از همان نقاطی است که به علت شرایط خاص ژئوپلیتیک، همواره دستخوش رقابت‌های خارجی و در معرض تنش‌های واصله از بحران‌ها و داد و ستدهای جهانی بوده است. در عین حال ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که همواره همسایگان آن درگیر بحران‌های متعددی بوده‌اند. این امر ضرورت مدیریت بحران را برای ایران به امری مهم و حیاتی تبدیل کرده است. به نحوی که اگر ایران در بحران‌های محیط پیرامون خود، حضور مؤثری نداشته باشد، این بحران‌ها قابل تسری به قلمرو سرزمینی این کشور هستند.
مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور به منظور بررسی بحران‌های موجود در منطقه غرب آسیا و نقشی که جمهوری اسلامی ایران در مدیریت این بحران‌ها ایفا کرده، به انتشار کتاب «فرصت بحران؛ شکل‌گیری قدرت ایران در سنگلاخ‌‌ها» به قلم «شعیب بهمن» پرداخته است. امید است مطالعه این کتاب موجب آشنایی خوانندگان با بحران‌های موجود در منطقه غرب آسیا و همچنین شیوه‌ها، روندها و الگوهای مورد استفاده ایران در مدیریت این بحران‌ها شود. به خصوص که کتاب حاضر نشان می‌دهد چگونه ایران موفق شده شرایط سخت بحران را به فرصت‌های قابل توجهی تبدیل کند که در نهایت به شکل‌گیری قدرت منطقه‌ای ایران منجر شود.
این کتاب در شش فصل نوشته شده و موارد زیر را در بر می گیرد:

مقدمه
فصل اول: بنیان‌های نظری و مفهومی بحران
فصل دوم: تحول در رویکردهای تاریخی و محیطی ایران به بحران‌ها
فصل سوم: غرب آسیا؛ منطقه‌ای بحران‌خیز
فصل چهارم: بحران‌های منطقه غرب آسیا
فصل پنجم: مدیریت ایران در بحران‌های غرب آسیا
فصل ششم: پیامدهای مدیریت ایران در بحران‌های غرب آسیا و دلایل موفقیت آن
نتیجه‌گیری

دیدگاهتان را بنویسید

*