نشست تخصصى «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها در نظر دارد نشست تخصصى «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز» را برگزار نماید.

نشست تخصصى «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز»

به گزارش روابط عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، این مجمع در نظر دارد نشست تخصصى «فرصت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم در منطقه قفقاز» را با حضور اساتید و شخصیت‌هاى ذیل برگزار نماید.

١- آقای حسن گلی، مدیر گروه مطالعات قفقاز مجمع
٢- دکتر روح الله متفکر آزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی
٣-دکتر علیرضا بیگدلی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان
۴- دکتر عزیز جوان‌پور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۵- دکتر بهرام امیر احمدیان، عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
۶- آقای مهدی نعلبندی، مدیر رادیو برون مرزی تبریز
٧- دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل قفقاز و اوراسیا
٨- دکتر مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه

زمان: چهارشنبه ٢٠ مرداد، ساعت ١۴:٠٠ الی ١۶:٠٠

لینک‌ پخش زنده:

https://www.aparat.com/iaomup/live
لینک پخش زنده اینستاگرام:
https://www.instagram.com/iaomup2

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ه

دیدگاهتان را بنویسید

*