نشست تخصصی «انتخابات و سیاست خارجی»

🔶 آنچه در نشست تخصصی «انتخابات و سیاست خارجی» گذشت:
سخنران:
❇️ دکتر شعیب بهمن
استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اوراسیا

♦️ نقش وزارت امور خارجه در سیاستگذاری خارجی
♦️ فقدان نهادهای فکری و اندیشکده های موثر در حوزه سیاست خارجی
♦️ فرایند به تعطیلی کشاندن دفتر مطالعات وزارت امور خارجه و …

🔸 نشست تخصصی «انتخابات و سیاست خارجی» در ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ توسط موسسه راهبرادپژوهان جهان معاصر برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

*