نشست تخصصی ایران و استراتژی نگاه به شرق

هستۀ «مطالعات استراتژیک کریدورها»ی مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام سلسله‌نشست‌های «ایران و استراتژی نگاه به شرق» را با هدف جمع‌آوری آراء صاحب‌نظران در خصوص ارتباط با قدرت‌های نوظهور شرقی طرح‌ریزی کرده است. در این نشست‌ها تلاش بر این است که با نگاهی کل‌نگرانه، ملاحظات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این اقدام راهبردی پیگیری شوند. 

جایگاه روسیه و اوراسیا در نگاه به شرق

سخنران: دکتر شعیب بهمن

پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

*