کارشناس مسائل اوراسیا: افغانستان مساله محوری گفتگوها در نشست شانگهای خواهد بود

شعیب بهمن در گفتگو با دانشجو: کشورهای عضو شانگهای به سه دسته تقسیم می شوند:یا همسایه جغرافیای افغانستان هستند یا بازیگرانی ذی نفوذ در مساله افغانستان هستند یا تحولات افغانستان بر منافع ملی آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت ؛ از این رو تحولات افغانستان برای همه اعضای شانگهای مهم است. در بین این کشورها ایران بیشترین قرابت را با مردم افغانستان دارد لذا چین و روسیه از این منظر هم تمایل به همکاری با ایران در موضوع افغانستان دارند. موضوع افغانستان با توجه به نقش ایران و اهمیت افغانستان مساله محوری گفتگوها در نشست پیش رو خواهد بود.

خبرگزاری دانشجو

دیدگاهتان را بنویسید

*