کارگاه آموزشی بحران​ ​پژوهی در مطالعات منطقه ​ای

کارگاه آموزشی

بحران​ ​پژوهی در مطالعات منطقه ​ای

مدرس: دکتر شعیب بهمن

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر

اردیبهشت ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

*