🌍 نشست تخصصی: ⚡​آینده بلندپروازی ​های اردوغان در قفقاز⚡

🌍 نشست تخصصی:

⚡​آینده بلندپروازی ​های اردوغان در قفقاز⚡

جمعه ۲۸ آذر
ساعت ۲۰

⭕حضور در نشست از طریق لینک زیر برای عموم آزاد و رایگان است⭕

https://www.instagram.com/jahanemoaser.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

*